Svalbard sommeren 2021

Svalbard sommeren 2021

Studiereise til Longyearbyen og Barentsburg

Besøksadresse:
Stanley Stornes – VERKSTED
Holbergsgate 19, inngang syd,
4306 Sandnes

Postadresse:
Stanley Stornes, Havnegata 9,
4306 Sandnes

Mob: 908 73 707
stanley@stornes.no