Motivet blir tegnet med fettholdig tusj på kalkstein

Paris høsten 2012

Motivet blir tegnet med fettholdig tusj på kalkstein

Paris høsten 2012

Hos Christian Bramsen i rue Vieille du Temple.

4 nye litografier

Litografiene Ville krefter og Luftslott

Litografiene Badet i lys og Min hemmelige hage

Besøksadresse:
Stanley Stornes – VERKSTED
Holbergsgate 19, inngang syd,
4306 Sandnes

Postadresse:
Stanley Stornes, Havnegata 9,
4306 Sandnes

Mob: 908 73 707
stanley@stornes.no