Lyse Energi AS, Stavanger

Lyse Energi AS, Stavanger

Blokk B, 4. etasje – Stavanger 2008

I styrerommet henger KRAFTFELT, et maleri på 10, 43 m. Teknikk er tempera-olje-bladgull.

I foajeen er hvite linjer fra en serie malerier kalt MÅNESNØ brukt i blå glass-skyvedører.