Avslutning av nye malerier til utstilling i Høyanger Kunstlag, Sogn.
Åpning 23. mars 2017.